Dịch thuật công chứng, Dịch tiếng trung quốc
I. Các công trình khoa học của thạc sỹ Tiếng Trung Nguyễn Thanh Hòa.
      Các bài báo khoa học
      1.Lỗi sai ngữ âm của Trung Quốc trong tiếng Việt. Kỉ yếu Hội nghị Quốc tế, Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh, 12/1997.
      2.Những vấn đề đặt ra khi tiếp cận các Động từ trao nhận trong tiếng Trung Quốc. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp số 7/1994.
      3.Hình ảnh người phụ nữ Trung Quốc trong thôn làng . Kỉ yếu Hội nghị Khoa học. Nxb tri thức, 2003.
      4.Các phương thức biểu thị hướng của hành động trong tiếng Việt và tiếng Trung
     Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo
1.Tiếng Việt cho người nước ngoài (viết chung). Nxb tư pháp, 2001.
2.Tiếng Việt cơ sở cho người Trung quốc. Nxb Phụ nữ, 1999.
3.Sổ tay động từ Tiếng Trung. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
III.Cộng tác viên dịch thuật  tích cực của báo điện tử:  www.vnexpress.net 
IV.Giới thiệu về tiếng Trung.
     Chữ viết tiếng Trung cải cách hay còn gọi là tiếng Trung giản thể là một trong hai bộ chữ viết chuẩn của chữ viết Trung Quốc đương đại. Các chữ viết này dựa trên dạng viết thảo phổ biến gồm chữ viết tượng hình hoặc ký hiệu đơn giản hóa của cách viết truyền thống đã từng là chuẩn mực trong các văn bản trong suốt một nghìn năm. Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa đã cải tiến chúng để sử dụng trong các bản viết để dễ đọc,viết hơn. Tiếng Trung giản thể được sử dụng rộng dãi ở Trung quốc đại lục.
       Bộ chữ viết chưa cải cách được gọi là chữ Trung Hoa truyền thống hay còn gọi là tiếng Trung phồn thể. Nó được sử dụng chính thức tại Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao. Các cộng đồng người Trung Quốc ở nước ngoài trường sử dụng chữ viết truyền thống, song chữ viết giản thể đang dần đần trở nên phổ biến bởi người Trung quốc đai lục di cư và đi du lịch ra nước ngoài. Đồng thời, vị thế của chữ viết truyền thống cũng đang tăng dần ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
     Để sử dụng dịch vụ dịch tiếng Trung Quốc. Mời các bạn liên hệ trực tiếp với bộ phận bán hàng của chúng tôi.

Dịch thuật Tiếng Trung

I. Các công trình khoa học của thạc sỹ Tiếng Trung Nguyễn Thanh Hòa.
      Các bài báo khoa học
      1.Lỗi sai ngữ âm của Trung Quốc trong tiếng Việt. Kỉ yếu Hội nghị Quốc tế, Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh, 12/1997.
      2.Những vấn đề đặt ra khi tiếp cận các Động từ trao nhận trong tiếng Trung Quốc. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp số 7/1994.
      3.Hình ảnh người phụ nữ Trung Quốc trong thôn làng . Kỉ yếu Hội nghị Khoa học. Nxb tri thức, 2003.
      4.Các phương thức biểu thị hướng của hành động trong tiếng Việt và tiếng Trung
     Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo
1.Tiếng Việt cho người nước ngoài (viết chung). Nxb tư pháp, 2001.
2.Tiếng Việt cơ sở cho người Trung quốc. Nxb Phụ nữ, 1999.
3.Sổ tay động từ Tiếng Trung. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
III.Cộng tác viên dịch thuật  tích cực của báo điện tử:  www.vnexpress.net 

IV.Giới thiệu về tiếng Trung.
     Chữ viết tiếng Trung cải cách hay còn gọi là tiếng Trung giản thể là một trong hai bộ chữ viết chuẩn của chữ viết Trung Quốc đương đại. Các chữ viết này dựa trên dạng viết thảo phổ biến gồm chữ viết tượng hình hoặc ký hiệu đơn giản hóa của cách viết truyền thống đã từng là chuẩn mực trong các văn bản trong suốt một nghìn năm. Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa đã cải tiến chúng để sử dụng trong các bản viết để dễ đọc,viết hơn. Tiếng Trung giản thể được sử dụng rộng dãi ở Trung quốc đại lục.
       Bộ chữ viết chưa cải cách được gọi là chữ Trung Hoa truyền thống hay còn gọi là tiếng Trung phồn thể. Nó được sử dụng chính thức tại Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao. Các cộng đồng người Trung Quốc ở nước ngoài trường sử dụng chữ viết truyền thống, song chữ viết giản thể đang dần đần trở nên phổ biến bởi người Trung quốc đai lục di cư và đi du lịch ra nước ngoài. Đồng thời, vị thế của chữ viết truyền thống cũng đang tăng dần ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

     Để sử dụng dịch vụ dịch tiếng Trung Quốc. Mời các bạn liên hệ trực tiếp với bộ phận bán hàng của chúng tôi.